کاربری سازی

کاربری تجاری - خودرو بر- ظرفیت یکدستگاه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اتاق بار تجاری - جرثقیل - بالابر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربری تجاری - اتاق بار فلزی - حمل طیور

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربری تجاری - اتاق مسقف فلزی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربری تجاری- اتاق بار مسقف فلزی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربری تجاری - اتاق بار چادری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

انواع کاربری های تجاری

 

انواع کاربری های تجاری:


 اتاق بار چادری  tent body trucks

 اتاق بار تمام فلزی steel container trucks

 کفی بغل دار   flatbed with side mini wall trucks

 جرثقیل  crane trucks

 بالابر  Aerial Work Platforms trucks

تانکر tanker trucks

رول اف  roll-off trucks

 خودرو بر  car carrier trucks

 سرخانه و اتاق ایزوله 
isolate and refrigerated trucks


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربازار کاربری سازی

وضعیت بازار :

با عنایت به اینکه خودرو های تجاری بدون کاربری قابل بهره برداری نمی باشند میتوان گفت برابر با تولید کشنده و کامیون و کامیونت برای کاربری تقاضا وجود دارد که در وضعیت رونق اقتصادی پیش‌بینی می‌شود سالانه به بیش از ۳۲‌هزار دستگاه کاربری نیاز داشته باشیم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربری سازی در ایران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کاربری سازی در ایران دویست سال پیش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰