کاراوان سفری و فروشگاهی - ساختمان پیش ساخته - خودرو های آتش نشانی

کاربری سازی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

انواع کاربری آتش‌نشانی و امداد و نجات

  •  شهری municipal fire trucks

  •  فرودگاهی airport fire trucks 

  •  صنعتی industrial fire trucks

  •  جنگل forest fire trucks

  •  نردبان و بالابر ها ladder and arial fire trucks

  •  امداد و نجات آنتش نشانی rescue and hazmat trucks